Anna Zmorzyńska
W latach 80-tych wraz z mężem Bogdanem mieszkała w Hamburgu. Była przedstawicielem zagranicznym pism "Biuletyn Łódzki" i "PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych" Działaczka organizacji emigracyjnej Solidarność Norge-Polen. Organizowała pomoc finansową dla reprezentowanych pism oraz dostawy sprzętu poligraficznego i materiałów poligraficznych. Zajmowała się dystrybucją "Biuletynu Łódzkiego" i "PWA" na Zachodzie oraz organizowała przerzuty wydawnictw emigracyjnych do kraju.
Źródła: wywiad (wd), inf. Wiesław Maciejewski