Ryszard Zdrzalik
ur. w 1947 r. w Garbatce.
Na przełomie sierpnia i września 80 zakładał Komisję Zakładową "Solidarności" w 172 Szkole Podstawowej w Łodzi. W styczniu 81 został członkiem Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty.
13 grudnia 1981 r. razem z Markiem Więckiewiczem wydrukował w nakładzie 500 egzemplarzy ulotkę zawierającą wezwanie do przeciwstawienia się stanowi wojennemu. Organizował gromadzenie i magazynowanie papieru do druku. Wraz z innymi działaczami oświatowymi, m.in. z Józefem Bagińskim tworzył struktury kolportażu. W 83 stale kontaktując się z Andrzejem Terleckim brał udział w dystrybucji pisma "Bez Dyktatu". W 83 i 84 razem z Markiem Więckiewiczem wydrukował kilka pierwszych numerów pisma "Prześwit" oraz znaczki KPN i karty świąteczne w mieszkaniach przy ul. Nowomiejskiej i Brackiej 45. W 84 wraz z innymi osobami zakładał dodatkowe kłódki w kioskach "Ruchu", by uniemożliwić dystrybucję prasy oficjalnej w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Zajmował się zbieraniem składek, które przekazywał do redakcji "Prześwitu".
W 89 brał czynny udział w odtwarzaniu struktur "Solidarności" w placówkach oświatowych na Bałutach. W 90 został członkiem Zarządu Regionu.
Obecnie jest etatowym pracownikiem NSZZ "Solidarność" oświaty Łódź-Bałuty.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Kartki Trautmana"