Jarosław Załęski
ur. około 1957, wykształcenie średnie.
Współpracownik KSS KOR, uczestnik wykładów w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych.
Po 1982 współpracował z "Biuletynem Łódzkim", załatwiając papier, materiały poligraficzne i lokal.
Źródła: wywiad (wd), inf. Wiesław Maciejewski, Jerzy Gzik.