Małgorzata Zwierzchowska
artystka kabaretowa i estradowa,
Studiowała polonistykę na UŁ.
Od połowy lat 80-tych występowała wraz z Aleksandrem Grotowskim wykonując niezależny repertuar wokalny, łamiąc niekiedy zakaz wykonywania niektórych piosenek, mimo obecności cenzury na występach.
Brała udział w kwestach na rzecz "Solidarności" oraz manifestacjach. W czasie studiów wzywana kilkakrotnie do komendy MO na Lutomierską po kradzieży dokumentów, straszona relegowaniem ze studiów i namawiana do współpracy. Prawdopodobnie inwigilowana (w czasie przesłuchań SB wiedziało o niej "wszystko"). Kilkakrotnie przesłuchiwana w związku z zabójstwem Jacka Stefańskiego w Gdańsku. Kilka razy odmawiano jej paszportu (raz wydano z zastrzeżeniem, że to dokument jednorazowy). Jeden raz udało się uzyskać jej i Aleksandrowi Grotowskiemu paszport służbowy za pośrednictwem ZSP na koncerty do NRD, (jednak nie dostarczono innych dokumentówna granicę i po wielu godzinach zostali zawróceni do Polski).
Obecnie czynna zawodowo.
Źródła: ankieta (am)