Joanna Zajączkowska-Kłoda
ur. w1953 w Łodzi, konserwator dzieł sztuki.
W latach 1979-80 okazjonalnie kolportowała w swoim środowisku materiały otrzymywana od Wojciecha Hempla
W latach 80 -81 była skarbniczką NSZZ "Solidarność" sekcji Muzeum Sztuki
W stanie wojennym współdziałała w zbieraniu i przekazywaniu datków na pomoc represjonowanym.
Źródła: ankieta (sc)