Jan Zagrodzki
ur. w 1941 w Warszawie, ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, profesor nadzwyczajny PWSF,Tv i T w Łodzi.
W latach 1979-1981 prowadził galerię "Ślad" przy Stowarzyszeniu Twórców Kultury, która zakończyła działalność wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Od 1982 roku prowadził w mieszkaniu niezależną galerię "Ślad II", której działalność zamknął w roku 1984, kiedy to rozpoczął współpracę z ojcem Piotrem Jasińskim, organizując Nawę Św. Krzysztofa. Współredagował pismo "Nawa Św. Krzysztofa" (wyszły dwa numery), gdzie publikowano m.in. teksty Kołakowskiego i Themersona. Był współorganizatorem tzw. "działań otwartych" oraz "Pielgrzymki artystycznej". Dwukrotnie wzywany na rozmowy do SB w związku z działalnością artystyczną. Miał odmowę paszportu, ale zakaz wydania został anulowany po wstawiennictwie ambasadora Holandii w Polsce.
Źródła: ankieta (am)