Paweł Wielechowski
ur. w 1953 r. w Łodzi.
We wrześniu 80 tworzył struktury NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego "Bistona", gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Członek Walnego Zgromadzenia Delegatów, od czerwca 81 członekm Zarządu Regionu, następnie Prezydium Zarządu Regionu (nadzór merytoryczny nad drukiem i kolportażem). Nadzorował druk pism regionalnych: "Solidarności Ziemi Łódzkiej", "Komunikatu", "Komunikatu Zjazdowego" i "Poglądów". Zorganizował Centrum Wydawnicze (wraz z Janem Onopą i Edwinem Wiśniewskim). Z jego inicjatywy ukazało się wiele tytułów książek, m.in. "Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów".
W stanie wojennym, od kwietnia 82. wraz z Januszem Konicem, Stanisławem Popką, Ryszardem Wojciechowskim, Bogdanem Stasiakiem i Włodzimierzem Boguckim utworzył Tajny Tymczasowy Zarząd Regionalny, gdzie działał do 84. Od jesieni 82 związał się z Konfederacją Polski Niepodległej, gdzie organizował zaplecze poligraficzne. Nadzorował druk "Drogi" i innych tytułów prasowych, znaczków i kalendarzy.
13 grudnia 81 internowany - do 23 lipca 82 w Łowiczu. Po serii aresztowań i wielu przesłuchaniach zdecydował się na wyjazd na emigrację.
Wyjechał do Szwecji i zorganizował w Karlstadt Biuro Zagraniczne KPN. Zdobywał środki finansowe na działalność podziemną w kraju i organizował przerzuty sprzętu poligraficznego do kraju.
Obecnie dalej mieszka w Szwecji i prowadzi własną firmę.
Źródła: ankieta (wd), "Internowani z Regionu Łódzkiego"