Jolanta Wiedeńska
ur. w 1949 r. w Pabianicach, absolwentka Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu ŁódzkiegoŁ. Pracownik naukowy UŁ. Doktorat w 1983 r. Działaczka ROPCIO - przygotowywała matryce i kolportowała wszelkie druki bezdebitowe. Uczestniczka akcji ulotkowych i manifestacji - przed rokiem 1980 i w stanie wojennym. Wspierała akcję pomocy dla rodzin osób internowanych. Brała udział w spotkaniach KIK. Członek Zarządu Solidarności Podziemnej w UŁ - działalność socjalna. Kolportaż książek. Represjonowana: zastraszana w pracy, wzywana na rozmowy z SB (82-83), próby wyciągania informacji o osobach biorących udział w pracach podziemnej "S". W 1986 za sprawą PZPR na uczelni nie otrzymała paszportu na wyjazd na stypendium do RFN.
Źródła: ankieta (mj)