Maria Waśko
Urodzona w 1956 roku w Łodzi. Ukończyła Filologię na Uniwersytecie Łódzkim, studia na Wydziale Scenariuszowym PWSF,Tv i T w Łodzi. W 1981 roku współorganizatorka "Konstrukcji w procesie". W stanie wojennym przy organizacji "Sieci" (spotkania i wykłady w tajnych mieszkaniach Warszawy i Łodzi) brała udział w wytwarzaniu druków ulotnych "pieczątką". Miała udział w tłumaczeniu tekstów i ich pisaniu przy okazji manifestacji artystycznych. Udzielała pomocy charytatywnej. Od 1983 roku do wolnych wyborów po "okrągłym stole" wraz z mężem i córką mieszkała w Niemczech. W ich mieszkaniu w Berlinie Zachodnim zatrzymywali się ludzie związani w Polsce z niezależną kulturą i opozycją (m.in. Andrzej Gwiazda). Przechowywała materiały opozycyjne. Po 1979 roku namawiana do współpracy z SB. Była inwigilowana przez kogoś z najbliższego otoczenia. Straszono ją aresztowaniem i osadzeniem w więzieniu wraz z dzieckiem. Po skończeniu się ważności paszportu nie przedłużono go jej w przedstawicielstwie polskim w Kolonii, mimo tego, że nie zrzekła się obywatelstwa polskiego i nie przyjęła innego i pozostawiono ją bez dokumentów (po pewnym czasie uzyskała tzw. Fremdepass). Przez kilka lat nikt z jej rodziny nie mógł dostać paszportu.
Źródła: ankieta (am)