Marek Wasielewski
Urodzony 19.10.1947 roku w Łodzi. Ukończył Chemię Spożywczą na Politechnice Łódzkiej. W 1968 roku zorganizował kilkudniowy strajk na Politechnice Łódzkiej. Później współpracował z Józefem Śreniowskim. W 1980 roku założył "Solidarność" w Centralnym Laboratorium Chłodnictwa, był założycielem i przez kilka miesięcy przewodniczącym "Solidarności" w branży chłodniczej. Stworzył instrukcję, jak zakładać wolne związki w zakładach pracy. Przez całe lata 80-te udostępniał wraz z żoną mieszkanie na magazyn druków, książek i materiałów poligraficznych. Przez kilka tygodni w jego mieszkaniu była drukarnia "Robotnika" i ulotek. Kilkukrotnie przesłuchiwany na terenie zakładu pracy. Miał jedną rewizję.
Źródła: ankieta (am)