Linda Winsh (Lenka Cvrckova, Linda Lenka Winsh-Bolard)
   Ur. 7 sierpnia 1962 r. w Pradze (Czechosłowacja). Absolwentka wydziału reżyserii filmowej School of Visual Arts - USA (1992), w 1997 doktorat na Kalifornijskim Uniwersytecie Stanowym w Fullerton (Studia Inter­dys­cy­pli­narne).
   W połowie lat 70., będąc uczennicą szkoły średniej w Pradze, sympatyzowała ze środowiskiem niezależnych artystów i filmowców. Od połowy 1977 r. w porozumieniu z Tomaszem Petřivým, studentem FAM-u, pełniła funkcję kuriera pomiędzy Kartą 77 a KSS KOR. Korzystając ze skrzynek kontaktowych w mieszkaniach Tadeusza Walendowskiego i Jana Lityńskiego, przekazywała dokumenty Karty 77 i odbierała „Biuletyn Informacyjny”, „Robotnika” i inne pisma niezależne dla czeskiej opozycji. Po dwóch rewizjach w mieszkaniu i przesłuchaniach, zagrożona utratą paszportu wyjechała do Polski poprzez NRD (1979). Współpracowała ze środowiskiem studenckim Politechniki Warszawskiej i studenckim Radiem Riviera, m.in. ze Zbig­nie­wem Rybakiem i Marcinem Wroną oraz z warszawskim środowiskiem artystycznym i teatralnym. Uczestniczka zebrania założycielskiego NZS-u w Warszawie, które przekształciło się następnie w OKZ NZS (koniec września 1980). Współpracowała z Anną Ostaszyńską, Anną Pawłowską, Teodorem Klincewiczem, Robertem Czarnotą, Andrzejem Borowskim i Jackiem Czaputowiczem w zakresie kształtu programu niezależnego ruchu studenckiego. Zajmowała się redagowaniem komunikatów prasowych i radiowych. Wraz z Teodorem Klincewiczem wydawała gazetę „Po prostu ściennik”, naklejaną na ścianach uczelni z braku poligraficznych możliwości.
   Uczestniczka strajku łódzkich studentów, usunięta z niego za wydawanie niezależnej gazety „Strajk. Biuletyn Informacyjny”. 19 II 1981 aresztowana przez łódzką SB. Przed upływem 48 godzin przekazana czechosłowackiej StB. Przetrzymywana w ostrawskim więzieniu, następnie przewieziona do więzienia Ruzyně w Pradze. Skazana w II instancji przez Sąd Wojewódzki w Pradze na 9 miesięcy pozbawienia wolności za nielegalne opuszczenie kraju i współpracę z organizacjami wrogimi Czechosłowacji i krajom socjalistycznym (XI 1981). Po wyjściu z więzienia objęta nadzorem policyjnym, uniemożliwiano jej podjęcie stałego zatrudnienia. 1983 opuszcza Czechosłowację, wyjeżdża do Austrii, gdzie współpracuje z polskim środowiskiem emigracyjnym (Księgarnia Polska w Wiedniu). 1984-1985 przebywa we Francji, współpracuje z Biurem Solidarności w Paryżu. Zajmuje się współorganizacją transportów sprzętu dla opozycji w Polsce, utrzymuje kontakty z francuskimi związkami zawodowymi. Od 1985 przebywa w USA. 1986-91 studentka Hunter College of CUNY, wiceprzewodnicząca związku studenckiego (1990). 1992-93 zatrudniona w telewizji University of Maryland in Baltimore. 1997-2000 wykładowca Vysoká škola zemědělská, dziennikarka radiowa České Radio 1, 2002-2005 wykładowca International Bussiness School w Pradze. 2005-2006 wykładowca Central Washington University (USA).
Źródła: inf. wł. (W. Maciejewski)