Ewa Wypych
ur. w 1953 roku w Łodzi, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Do 1981 roku pracowała w "Dzienniku Łódzkim" - wyrzucona w styczniu 82 wraz z grupą kolegów.
Włączyła się w działalność Tajnej Komisji Zakładowej w Bibliotece (wówczas im. Waryńskiego, obecnie im. Piłsudskiego) kontynuując kontakty z niezależnym środowiskiem bibliotekarskim w duszpasterstwie Środowisk Twórczych przy kościele jeziutów w Łodzi. Współpracowała z Jerzym i Iwona Katarasińskimi, Małgorzatą Golicką, Mieczysławem Gumolą, Zdzisławem Szczepaniakiem, Gustawem Romanowskim i z Marianem Miszalskim przy redakcji zapisów ze spotkań organizowanych przez Duszpasterstwo. Roznosiła paczki (z Zofią Czajką) do osób represjonowanych i internowanych. Publikowała w Tygodniku "Mazowsze", uczestniczyła w spotkaniach środowiska dziennikarskiego spoza Łodzi odbywających się w mieszkaniu Katarasińskich. Brała udział w manifestacjach rocznicowych "Solidarności" w Łodzi i w Gdańsku. Kolportowała książki i czasopisma niezależne w WiMBP im. J. Piłsudskiego.
W dalszym ciągu pracuje w WiMBP im. Józefa Piłsudskiego.
Źródła: ankieta (ik), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ"