Bronisława Jadwiga Wygodzka-Lipska  
ur. w 1922 r. w Warszawie, zm. w 1996 r., dr hab. nauk medycznych. Córka lekarza, uczestnika walk 1920 r., matka Anny Gutkowskiej ur. w 1954 r. w Łodzi.
Żołnierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego w zgrupowaniu Kampinos (ps. Wiga), w opozycji "od zawsze". Sygnatariuszka "Listu 101 polskich intelektualistów" w styczniu 1976 przeciwko zmianom w Konstytucji.
Wszystkie inicjatywy środowiska "korowskiego", a później "Solidarności", znajdowały w niej aktywną orędowniczkę. Kolejne mieszkania były miejscem wszelkich zagrożonych interwencją SB spotkań, gotowość niesienia pomocy pieniężnej (zbierała pieniądze w środowisku lekarskim), medycznej i merytorycznej. Współorganizatorka "Solidarności" w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, gdzie prowadziła Zakład Diagnostyki Radiologicznej, autorytet przy tworzeniu i pracy Sekcji Służby Zdrowia w NSZZ "S" (udział w nieformalnej strukturze Rada Starszych i autorstwo cennych inicjatyw i opracowań).
W stanie wojennym zbieranie pieniędzy na pomoc represjonowanym, współpraca z podziemnymi strukturami "S" (J. Dłużniewskiego i R. Kostrzewy), z J. Śreniowskim oraz z ośrodkiem przy Duszpasterstwie Akademickim prowadzonym przez o. Stefana Miecznikowskiego i z jego pomocnikami: Tomaszem Filipczakiem, Mirosławem Michalikiem i Pawłem Lipskim.
Po podpisaniu listu 101 zwolniona ze stanowiska adiunkta Akademii Medycznej w Łodzi, a później straszona zwolnieniem z pracy i represjami w stosunku do córki. Rewizja podczas zebrania w mieszkaniu przy ul. Narutowicza 74 m. 5 (koniec lat 70-tych, podany powód - ucieczka zabójcy z pobliskiej kawiarni), wielokrotna odmowa paszportu i przepustki do KDL-ów (krajów demokracji ludowej tzw. demoludów).
W roku 1993 przeniosła się do Warszawy, gdzie zmarła.
Źródła: ankieta (esb), córka Anna Gutkowska, Maria Dmochowska, "Dekret na czarownice"