Grażyna Wardzyńska
ur. W 1955 r. w Głuszycy (woj. jeleniogórskie), wykształcenie średnie ogólnokształcące, specjalistka d.s. księgowości.
80-81 sekretarz Komisji Zakładowej "Solidarności" Przedsiębiorstwa Transportu i Sprzętu "Transbud" w Łodzi, 82 współpracowniczka Biuletynu Informacyjnego "Solidarności" Ziemi Łódzkiej w zakresie: przygotowania materiałów do druku, rozplanowania układu tekstów, okazjonalnie także pisania tekstów do Biuletynu. Sam druk odbywał się w jej mieszkaniu. 82-83 kolportaż Biuletynu, także innych pism m.in. z Warszawy, Gdańska. 82-83 uczestniczka akcji ulotkowych przed rocznicami świąt patriotycznych. Wspólpraca m.in. z Ryszardem Patzerem.
Obecnie prowadzi działalność w zakresie doradztwa podatkowego.
Źródła: wywiad (tcz)