Krzysztof Wróbel
ur. w 1949r. w Łodzi, wykształcenie średnie techniczne.
Związany głównie z działalnością Kierowniczej Grupy Akcji Konspiracyjnej oraz pism "Prześwit" i "Biuletyn Łódzki". Uczestniczył w drukowaniu niektórych wydawnictw i czasopism ("Akcja Konspiracyjna"; "Tajne Wydawnictwo Oświatowe"; "Kropla"; "Prześwit") oraz druków ulotnych. Zbudował strukturę kolportażową w Łodzi obejmującą wydawnictwa takie jak "Akcja Konspiracyjna", "Solidarność RKK", "Głos Solidarności", "Głos Łodzi", "Gotowość MKK", "Zew", "Biuletyn Łódzki", "Oświata Niezależna", "Solidarność Wiadomości Wojenne", Senior "S", " Kropla", Tajne Wydawnictwo Oświatowe oraz "Prześwit" (w ilościach od 20 do 700 szt. niektórych pozycji), a także organizował wymianę druków (m.in. "NOWA", "Krąg", "Przedświt", "Tygodnik Mazowsze", "Karta", "Zeszyty Historyczne") z innymi miastami Polski (głównie z Warszawą). Uczestnik akcji specjalnych (oplakatowanie Komendy Milicji w 81, akcja odzyskania papieru poligraficznego w 82).
Dwa razy zwolniony z pracy, raz aresztowany.
Obecnie pracuje jako prezes zarządu Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Konstantynowie Łódzkim.
Źródła: ankieta (ms), Domagalski "Biuletyn Łódzki"