Marek Woźniak
ur. w 1949r. w Łodzi, wykształcenie średnie.
W czasie legalnej "Solidarności" został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej w spóldzielni pracy "Nowator".
W stanie wojennym kolportował prasę podziemną, brał udział w akcjach ulotkowych, manifestacjach, malowaniu murów, zbieraniu składek i organizowaniu żywności dla internowanych oraz w organizacji mieszkań na spotkania i szkolenia.
Po zakończeniu stanu wojennego w czerwcu lub lipcu przesłuchiwany na ul. Lutomierskiej.
Obecnie zajmuje się handlem na rynku.
Źródła: ankieta (gd)