Lucyna Woźniak
ur. w 1951 r. w miejscowości Śmigiel w powiecie Kościan,
Była założycielką NSZZ "Solidarność" WPHW Piotrków Tryb. Oddział w Łodzi.
Razem z Zygmuntem Ciechańskim uczestniczyła w pracach grupy 32 zakładów MKK "Solidarność", czynnie wspierała KPN. Z Ciechańskim założyła grupę Rencistów i Emerytów. Organizowała sieć pomocy dla rodzin represjonowanych w regionie łodzkim.
Okazjonalnie drukowała "Gotowość", kolportowała wszystkie łódzkie pisma podziemne i niektóre krajowe, brała udział w manifestacjach i akcjach ulotkowych.
13.10.82' zatrzymana przez milicjępo manifestacji pod kościołem św. Krzyża w Łodzi i skazana przez kolegium na grzywnę 10 000zł z zamianą na 20 dni aresztu. Przesłuchiwana po stanie wojennym w czerwcu lub lipcu 83'.
Obecnie rencistka.
Źródła: ankieta (gd), oryginalne dokumenty