Krzysztof Woźniak
ur. 1953 r. w Łodzi, mgr inż. elektryk, absolwent Politechniki Łódzkiej.
Od 1968 r. tworzył w III LO w Łodzi niezależne harcerstwo. Pod jego wpływem wielu harcerzy z jego drużyny włączyło się w nurt opozycyjny i niepodległościowy. Od 1976 r. współpracownik KOR.
Bardzo aktywny w organizowaniu kolportażu (wszelkich druków wychodzących w środowisku łódzkim) oraz akcji ulotkowych (m. in.: katyńska, informująca o zbrodniach na posterunku MO Łódź-Bałuty). Współzałożyciel łódzkiego Niezależnego Klubu Dyskusyjnego (w październiku 1977).
Od 1980 r. aktywny działacz NSZZ Solidarność, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Włókniarzy.
W stanie wojennym internowany (13.12.81-15.11.82 w Łowiczu i Kwidzynie) przyczynił się do opanowania paniki w ośrodku odosobnienia w Kwidzynie podczas ataku "atandy" na internowanych.
Po wyjściu z Kwidzyna przyczynił się do zdemaskowania agenta Zbigniewa Kowalewskiego, działającego we władzach "Solidarności Ziemi Łódzkiej" i do przekazania tej wiedzy na Zachód, gdzie (po wyjeździe tuż przed stanem wojennym) Kowalewski próbował szkodzić w kręgach polskiej emigracji politycznej.
Współpracuje z instytucjami kościelnymi (m. in. klasztory ojców bernardynów w Rudzie i Piotrkowie).
Inwigilowany, wielokrotnie zatrzymywany (48 do 92 godz. na raz), rewizje domowe, konfiskaty, odmowa paszportu, straszenie rodziny i znajomych.
Źródła: ankieta (jf), Dokumenty KOR i KSS "KOR", W.Domagalski "Kartki Trautmana", inf. wł.