Andrzej Wosiński
ur. 1951 w Łodzi, adwokat, nie zrzeszony,.
ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
Wspierał działaczy KOR. Brał udział w pracach KIK i samorządu adwokackiego w Łodzi.
Ekspert KIK podczas zjazdu Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych w Gdańsku (sierpień 1980), na którym sformułowano 21 postulatów robotniczych i powstała idea ogólnopolskiego związku zawodowego.
W r. 1980 zorganizował przy Okręgowej Radzie Adwokackiej i KIK punkty informacyjno- doradcze dla powstających związków zawodowych.
Dokonywał ekspertyz na rzecz komitetów zakładowych, opracowywał statuty związków, doradzał komitetom strajkowym, brał udział w negocjacjach strajkowych.
Organizował w Okręgowej Radzie Adwokackiej dyskusje z udziałem działaczy związkowych.
Uczestniczył w spotkaniach niezależnego Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów (choć nie był jego członkiem).
W stanie wojennym - obrońca w ponad 20 procesach karnych przed sądami powszechnymi i wojskowymi (Łódź - m.in. obrona Ryszarda Kosmali, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Tryb., Zgierz) oraz przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Odwoływal się od wyroków, walczył o przedterminowe zwolnienia z ZK.
Jeździł do więzień opiekując się skazanymi (m.in. Hrubieszów, Łęczyca).
Interweniował w sprawie pobicia Marka Łucarza w Areszcie Śledczym w Łodzi, przewiezionego w tym celu z ZK w Łęczycy.
Współpracował z o. Stefanem Miecznikowskim, przekazując informacje o zatrzymanych, aresztowanych i uwięzionych.
Złożył odwołanie od internowania Wojciecha Hempla. Raz wyprowadzono go z domu o 6 rano w kajdankach i trzymano na komendzie 7 godzin, aby nie mógł wziąć udziału w rozprawie.
Źródła: wywiad (bsz)