Barbara Wojtkowska
Współpracownik KOR, urodzona w Krośnie w 1958 roku studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ale związana z Łodzią poprzez rodzinę Hemplów. Dwukrotnie przywiozła w plecaku bębnowe powielacze białkowe od Piotra Jeglińskiego z Paryża, kolejno w 1979 i 1980 roku.
Z Marią Hempel przez Czechoslowacje, a raz sama przez Niemcy dla Józefa Śreniowskiego i Wojciecha Hempla w Łodzi z przeznaczeniem dla lubelskich SPOTKAŃ i Józefa Śreniowskiego.
Tegoż roku rzywiozła do Polski z kolegą Janem Hemplem od Jeglińskiego książki (m. in. paryską KULTURĘ)
Źródła: wywiad, inf. wł. (wh)