Piotr Wojtczak
ur. w 1961 r. w Łodzi, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach 1980-1990. Uczestnik strajków studenckich: styczeń-luty 1981, kiedy pełnił funkcję członka Studenckiego Komitetu Strajkowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, listopad-grudzień 1981 r. i 14-15 grudnia 1981. Członek Ruchu Młodej Polski. W 1981 r. brał udział w akcjach ulotowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych na Uniwersytecie Łódzkim. Redaktor pisma "Orzeł", reprezentant NZS w Regionalnej Komisji Wykonawczej. W 1988 r. ponownie podjął działalność NZS. W latach 1989-1990 był przewodniczącym Zrzeszenia na UŁ i członkiem Komisji Krajowej NZS. Obecnie pracuje jako nauczyciel historii w XXXV Liceum Ogólnokształcącym.
Źródła: wywiad (wd)