Ryszard Wojciechowski
ur. w 1932 r. w Łodzi, inż. budowlany.
W latach 1943-1948 działał w harcerstwie. Od 78 utrzymywał kontakty z działaczami opozycji, m.in. z Kazimierzem Świtoniem.
We wrześniu 80 współzakładał NSZZ "S" w Bełchatowsko-Pomorskim Kombinacie Budowy Elektrowni w Bełchatowie (przewodniczący Komisji Zakładowej). Członek Walnego Zgromadzenia Delegatów i członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. W stanie wojennym (do 84) jeden z współtwórców i członek Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego (odpowiedzialny za druk i organizację manifestacji). Wydawca pisma "Solidarność" (Biuletyn informacyjny), przy współpracy z Ryszardem Patzerem, Markiem Markiewiczem, Zygmuntem Tomczykiem, Bogdanem Stasiakiem, Bogdanem Gorbatenko. i Lucyną Szczecińską. Zorganizował drukarnię w mieszkaniu swojej matki na ul. Odyńca. Razem z R. Patzerem drukował ulotki i kalendarze. Na przełomie 87 i 88 tworzył Niezależny Ruch Kombatantów AK. W 88 był współzałożycielem Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie i oddziału łódzkiego, gdzie sprawował funkcję członka zarządu. W następnym roku współtworzył Łódzkie Porozumienie Obywatelskie i Łódzkie Towarzystwo Gospodarcze. W kolejnych latach kontynuował działalność społeczno-polityczną.
W 82 dwukrotnie przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa.
W latach 90-94 był członkiem Rady Miejskiej oraz działaczem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Akcji Polskiej i Ruchu dla Rzeczypospolitej.
Źródła: ankieta (wd)