Agnieszka Wojciechowska
   Urodziła się 30 VIII 1964 roku w Łodzi. W latach 80. studiowała polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ). Będąc licealistką współtworzyła sieć Niezależnego Zrzeszenia Uczniów (NZU) w Łodzi – razem z Michałem Brzozowskim, Markiem Budziszem, Grzegorzem Kociołkiem; współpracowała przy redagowaniu i kolportażu pisma „Kormorany”. Pośredniczyła w kontaktach NZU z MKZ NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej. Organizowała dla licealistów spotkania informacyjne o działalności antykomunistycznej NZU i NZS, za co próbowano relegować ją ze szkoły.
   Nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku wpadła w „kocioł” zorganizowany przez SB w mieszkaniu działacza ROPCIO i Solidarności Janusza Fatygi, którego pobiegła ostrzec po tym jak jej rodzina otrzymała informacje o pierwszych zatrzymaniach. W stanie wojennym była łączniczką pomiędzy ukrywającymi się działaczami i ich rodzinami oraz strukturami podziemnymi „S”. Roznosiła żywność, leki, ulotki, współpracowała z parafiami łódzkimi, szczególnie z ojcem Stefanem Miecznikowskim. Budowała struktury niezależnych organizacji w Łodzi, m. in. Towarzystwa Polska – USA, którego była sekretarzem w oddziale łódzkim stowarzyszenia.
   Działała w odnawianych strukturach NZS na UŁ przed 1989 rokiem. Wraz z Michałem Pałkowskim i Tomaszem Cieślakiem była współautorką wystawy „Studenci 1980” zorganizowanej na Wydziale Filologicznym UŁ w lutym 1989 r., która to wystawa przyczyniła się do ożywienia ruchu studenckiego na uczelni i poprzedziła tzw. drugą falę strajków studenckich w Łodzi. W maju 1989 była współorganizatorką kilkudniowego strajku okupacyjnego na UŁ w sprawie ponownej rejestracji NZS, zapewniała oplakatowanie budynku i aprowizację, współdziałając m. in. z Seminarium Duchownym w Łodzi oraz ojcem S. Miecznikowskim.
   Była współorganizatorką manifestacji studenckich, m. in. przed kościołem św. Teresy oraz na placu Wolności. Będąc studentką polonistyki prowadziła jednocześnie sekretariat główny NSZZ Solidarność UŁ (pracując m. in. dla S. Niesiołowskiego i J. Kropiwnickiego). Pisała artykuły dla tygodnika „Solidarność Ziemi Łódzkiej”.
   W 1989 r. zakładała Łódzkie Porozumienie Obywatelskim (ŁPO), stowarzyszające organizacje antykomunistyczne, które zamiast nielegalnych jeszcze partii politycznych uczestniczyło w wyborach samorządowych. Jako organizator kampanii wyborczej i jednocześnie redaktor naczelny i wydawca „Tygodnika Łódzkiego” – materiału wyborczego ŁPO w wyborach samorządowych przyczyniła się do zwycięstwa organizacji prawicowych w Łodzi. Po wyborach została rzecznikiem prasowym Wojewody Łódzkiego (najmłodszym w Polsce).
   Od 1992 r. przebywała na emigracji w Holandii, gdzie współorganizowała struktury społeczności polonijnej, tworząc m. in. Stowarzyszenie Ekspertów Polskich (STEP) oraz wydając „BIULETYN”, polsko-niderlandzki periodyk promujący Polskę. Uczestniczyła w życiu kraju, w 1993 roku współorganizowała na terenie Łodzi sztab Wyborczej Akcji Katolickiej. Po powrocie do Polski w 2003 r. zajęła się promocją miasta i regionu łódzkiego w Europie – początkowo asystując prezydentowi miasta Jerzemu Kropiwnickiemu, a następnie organizując Przedstawicielstwo Regionu Łódzkiego w Brukseli. Koordynowała także działania polskiej delegacji w Komitecie Regionów przy Unii Europejskiej, współpracując m. in. z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i innymi instytucjami międzynarodowymi. Jest współautorką projektu Polska na Grand Place - cyklu imprez promujących Polskę, które uświetniły akcesję naszego kraju do wspólnoty europejskiej. Obecnie współpracuje z Joanną Kluzik-Rostkowską - Minister Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Organizowała jej kampanię wyborczą do Sejmu w 2007 r., a aktualnie pełni funkcję dyrektora Biura Poselskiego.
Źródła: inf. własna: Wiesław Maciejewski