Kazimierz Wnuk
ur. w 1953 r. w Łodzi, wykształcenie średnie, technik-elektryk zatrudniony w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej "ELTA".
Od 1987 r. działał w Organizacji "Solidarność Walcząca". Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych, głównie pism Solidarności Walczącej, które otrzymywał m.in. od Włodzimierza Domagalskiego i Piotra Jaworskiego. Prowadził ich dystrybucję w fabryce "ELTA" oraz na osiedlach Teofilów i Żabieniec. Od 1989 r. pełnomocnik Tymczasowego Zarządu Regionu Łódzkiego NSZZ "Solidarność 80". W latach 1990-1994 był działaczem Partii Wolności i dwukrotnym delegatem na zjazdy ogólnokrajowe. Obecnie bezrobotny.
Źródła: wywiad, inf. wł. (wd).