Józef Wiśniewski
ur. w 1931 r. w Łodzi, pisarz i dziennikarz.
Od września 80 działał w "Solidarności". Współpracownik "Solidarności Ziemi Łódzkiej", dodatku literackiego "Słowo Obecności" i "Solidarność RTV".
W 81 wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej.
W stanie wojennym zamieszczał teksty w pismach: "Bez Dyktatu", "Prześwit", "Kurs", "Obecność" i "Niezależny Informator Kulturalny". Przesyłał informacje z Łodzi do "Tygodnika Mazowsze". Był autorem antologii "Nie w imię rozpaczy i nie w imię zemsty" (83). W latach 82-89 prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych. Szef Obszaru III KPN w Łodzi w latach 86-87, a następnie do 89 członek Rady Politycznej i szef obszaru łódzkiego Polskiej Partii Niepodległościowej.
Obecnie na emeryturze, publikuje m.in. w "Kronice Miasta Łodzi".
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Kartki Trautmana"