Andrzej Wilczkowski
ur. w 1931 w Warszawie, inż.mechanik, absolwent Politechniki Łódzkiej, nauczyciel akademicki, alpinista i polarnik, pisarz.
Członek redakcji czasopisma literackiego NSZZ Solidarność "Słowo Obecności" - W 81ukazały się dwa numery.
Współzałożyciel, członek redakcji i publicysta czasopisma "Prześwit"(82). Pseudonimy: W.Szary i K.T.Barnak.
Autor wielu publikacji w prasie podziemnej oraz polonijnej (Orzeł Biały, Znad Wilii).
W okresie strajków studenckich 81 uczestniczył w wiecach studenckich jako mówca..
W stanie wojennym współorganizator imprez patriotycznych w kościele ojców jezuitów, z udziałem aktorów, m.in. Mirosławy Marcheluk.
Od 83 członek Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego.
Koordynator prac przy Tablicy Niepodległości na kościele Jezuitów (88) i napisu na Domu - Pomniku Józefa Piłsudskiego (92)
W latach 80-89 członek grupy zakładającej i reaktywującej NSZZ Solidarność w PŁ.
W latach 1989/90 stypendysta Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku - studiował uzbrojenie armii II Rzeczypospolitej.
Od 91 na emeryturze), od 2000 wykładowca studiów podyplomowych w Politechnice Szczecińskiej.
Źródła: ankieta (ma), R.Kowalczyk "Studenci '81", "Kto był kom w drugim obiegu?" (słownik pseudonimów)