Adam Więckowski
ur. w 1955 r. we Wrocławiu, socjolog (absolwent U.Ł.): ociec Adama ur. w 1982 .
Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Łodzi. W czasie strajków studenckich 1981 r. przygotowywał (wraz z Pawłem Spodenkiewiczem, Wojciechem Walczakiem, Wiesławem Urbańskim i Krzysztofem Perlińskim) postulaty przedstawione w lutym podczas negocjacji z delegacja rządową, w których również brał udział.
Często cytowany w książce Romana Kowalczyka "Studenci '81". Błyskotliwy negocjator. Jego doskonałe przygotowanie merytoryczne pozwoliło na ostateczne opracowanie postulatów, zwłaszcza tych istotnych dla autonomii uczelni.
Internowany 13.XII.81 w Łęczycy i Łowiczu, zwolniony z Łowicza i powtórnie internowany, przewieziony do Kwidzynia, gdzie 8 sierpnia 82 bestialsko pobito internowanych.
Poddany ciężkiej próbie posądzenia o współpracę z SB (plotki o współpracy SB rozpuszczała najczęściej w stosunku do osób, których wpływ uznano za szczególnie niebezpieczny - casus Witolda Sułkowskiego).
Po wyjściu na wolność nie uczestniczył aktywnie w działalności politycznej. Sam nazywa to "otarciem się o taką działalność".
Obecnie pracuje w firmie produkującej meble.
Źródła: ankieta (vcz), P.Spodenkiewicz, R.Kowalczyk "Studenci '81", inf. wł.