Aleksandra Więckiewicz
ur. w 1941 r. w Łodzi, nauczycielka polskiego, absolwentka UŁ.
W 80 podjęła działalność w KPN i Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. Do 13 XII 1981 r. była członkiem Kierownictwa Akcji Bieżącej i szefem propagandy łódzkiego obszaru KPN. Wraz ze Zbigniewem Rybarkiewiczem i Marią Kępińską redagowała pisma "Wolna Polska" i "Niepodległość". W stanie wojennym sprzeciwiała się próbom rozwiązania struktur Konfederacji w Łodzi. W 82 była pomysłodawcą, redaktorem, autorką testów i drukarzem pisma "Przedwiośnie" i równocześnie współredagowała inny tytuł: "Zawsze Solidarność". Po aresztowaniach związanych z tymi pismami kontynuowała działalność wydawniczą. Wraz z synem Pawłem Kozłowskim, redagowała i drukowała kolejne tytuły: "Harce" (1983) i "Obszar III" (1986-1987). W latach 84-86 - wraz z mężem Markiem Więckiewiczem i P. Kozłowskim utworzyła wydawnictwo "Polska i Polityka", publikując kilkanaście tytułów broszur. Redagowała, przygotowywała matryce i drukowała poszczególne pozycje we własnym mieszkaniu przy ul. Brackiej 45 (teksty podpisywała Paweł Winnogórski). Współpracowała w zakresie poligrafii z pismami "Prześwit" "Gotowość "S", sygnując drukowane wydawnictwa jako Drukarnia im. Hieronima Dobrowolskiego. W latach 84-87 była członkiem Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej.
Pobita (wstrząs mózgu) przed blokiem przy ul. Wspólnej 5 przez funkcjonariusza SB. W jej mieszkaniu pięciokrotnie dokonywano rewizji.
Po 1990 r. wyjechała na kilka lat do Kazachstanu, gdzie nauczała dzieci potomków polskich zesłańców.
Obecnie na emeryturze.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Między Przystankami"