Wojciech Walczak
ur. w 1951 r. w Łodzi.
Od listopada 77 był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i sygnatariuszem wielu apeli i odzew ROPCiO. Zajmował się drukiem ulotek i łódzkiej reedycji pisma "Opinia". W październiku 80 współorganizował struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UŁ i w kraju. Jeden z inicjatorów strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 81. W trakcie negocjacji z Komisją Rządową przewodniczył Międzyuczelnianemu Komitetowi Porozumiewawczemu i podpisywał porozumienie łódzkie. W latach 80-81 przewodniczył Komisji Uczelnianej NZS UŁ. Podczas Zjazdu Krajowego NZS został wiceprzewodniczącym Komisji Koordynacyjnej.
Po internowaniu współpracował z podziemnymi strukturami "Solidarności" i NZS oraz zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych w środowiskach studenckich (83-89).
Internowany 8 lutego do 6 grudnia 82 (Łowicz).
Obecnie zajmuje się szkoleniami w zakresie poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego.
Źródła: ankieta (wd), R.Kowalczyk "Studenci '81", W.Domagalski "Studenci '81" i "Kartki Trautmana"