Kazimierz Walczak
ur. w 1947 r. w Łodzi, wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Łódzkiej.
80-81 członek Komisji Zakładowej "Solidarności" "Elektromontażu" w Łodzi, łącznik z Komisją Krajową "Solidarności" Sekcji Budownictwa. 82-84 współzałożyciel niesformalizowanej grupy "Kierownictwo Grupy Akcji Konspiracyjnej" (KGAK). 82-83 współtwórca biuletynu Akcja Konspiracyjna (ok. 60 numerów), powstającego w jego mieszkaniu, roznoszonego po łódzkich zakładach. 82-84 brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych. 84-89 kolportował "Prześwit", "Tygodnik Mazowsze", książki drugoobiegowe, znaczki. Współpracował z m.in. z Jerzym Wałęzą i doc. Czesławem Stradowskim
Obecnie na świadczeniu przedemerytalnym.
Źródła: wywiad (tcz)