Wiesław Urbański
ur. w 1957 r. w Pajęcznie.
Od 79 był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Ruchu Młodej Polski. Brał udział w manifestacjach 11 listopada 79 i "katyńskiej" w kwietniu 80. Przedstawiciel wydawnictwa "Młoda Polska" w Łodzi. Organizował reedycję książek wydawnictwa i kilku numerów pisma "Bratniak" oraz kolportaż wydawnictw niezależnych w środowiskach studenckich. Współorganizator struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim i strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 81. Negocjator postulatów społecznych z Komisją Rządową. W latach 80-81 był w Zarządzie Uczelnianym NZS i przewodniczącym Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Pracowniki Biura Informacji Prasowej "Solidarności", dokąd przesyłał korespondencje z Łodzi.
Po internowaniu związał się ze strukturami Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej "Jesteśmy", Regionalnej Komisji Wykonawczej i Grupy Roboczej.
Internowany 13 grudnia 81 (Łowicz) do 23 lipca 82. Wielokrotnie przesłuchiwany przez SB. W 85 relegowany z uczelni za niezależną działalność. Organizował struktury kolportażu w środowiskach studenckich.
Obecnie pracuje w administracji samorządowej.
Źródła: ankieta (wd), R.Kowalczyk "Studenci-'81", W.Domagalski "Kartki Trautmana"