Lechosław Trzciński
ur. w 1943 roku w Dzięciołach, wykształcenie wyższe polonistyczne.
Po ukończeniu studiów podjął prace w Akademii Medycznej, w Dziale Wydawnictw i Poligrafii, którym kieruje do dziś.
Od 80 był członkiem NSZZ "Solidarność". W swoim miejscu pracy drukował "Biuletyn Łódzki". OKNO, ulotki oraz reprinty wydawnictw emigracyjnych, m.in. Miłosza i Gombrowicza. Kolportował "BŁ", inne czasopisma drugiego obiegu ,książki, znaczki pocztowe. Do redakcji "BŁ" przekazywał zebrane w AM składki na pomoc charytatywną. Współpracował z Wisławą Zatorską, Andrzejem Gawrońskim, Ryszardem Skrzypczykiem i Ryszardem Hofmanem.
Źródła: ankieta (ik)