Janusz Tryzno  
ur. w 1948 roku w Szczecinie, ukończył PWSSP w Łodzi dyplomem z Grafiki i Fotografii.
Był współtwórcą wydawnictwa "Correspondance des Arts", powstałego w październiku 1980 roku. Wydawał w nim wiersze poetów nie lubianych przez władze PRL, m.in. Jaskuły, Graczykowskiego, Hartwig, Kamińskiej. Ukazywały się tam także tłumaczenia, m.in. Lisieckiej. Wydawnictwo to korzystało z obowiązującego wtedy prawa, że na wydawanie poniżej 100 egzemplarzy nie jest potrzebne zezwolenie.
13.12.1981 roku zwoził nielegalne wydawnictwa od drukarzy do domu, m.in. "Małą apokalipsę" Konwickiego, którą sam wydał i częściowo drukował. Cały nakład tej książki (około 4 tysięcy egzemplarzy) przetrwał u niego w mieszkaniu i pracowni do roku 1982, kiedy to przekazał książki Piotrowi Michalakowi. Z matryc przekazanych przez ojca Miecznikowskiego odbił kilka tysięcy portretów Popiełuszki. Wraz ze swoją żoną Jadwigą działał też przy kościele św. Teresy, pomagając w sortowaniu paczek z darami z Niemiec. Kilkukrotnie przesłuchiwany.
W 1993 roku założył Muzeum Książki Artystycznej. Obecnie samodzielny przedsiębiorca.
Zmarł 28 maja 2021 r.
Źródła: ankieta (am)