Jadwiga Tryzno
ur. w 1946 roku w Częstochowie, absolwentka UŁ (socjologia).
Razem ze swoim mężem Januszem Tryzno współtworzyła, a później działała w wydawnictwie "Correspondence des Arts" i przetrzymywała nielegalne wydawnictwa w mieszkaniu. W ostatnim tygodniu strajku studenckiego 1981 roku robiła strajkującym zdjęcia na wszystkich wydziałach (około 5 tysięcy negatywów). W maju 81 zdjęcia te razem ze zdjęciami Jacka Molla z Gdańska z 1970 roku były wystawione w salonie ŁTF, a po około dwóch tygodniach Józef Śreniowski przeniósł tę wystawę do Centrum Kulturalno- Informacyjnego "S" przy ZPB im. Marchlewskiego. Razem ze swoim mężem działała przy kościele św. Teresy w akcjach charytatywnych.
Obecnie jest prywatnym przedsiębiorcą. Prowadzi także z mężem Muzeum Książki Artystycznej.
Źródła: ankieta (am)