Aleksandra Trafalska
ur. w 1951 roku w Łodzi, wykształcenie średnie zawodowe, bibliotekarka. Od 59 należy do Związku Harcerstwa Polskiego obecnie w stopniu harcmistrzyni Rzeczypospolitej.
W ramach harcerskiej specjalizacji biblioteki zgromadziła księgozbiór o tematyce fachowej i patriotycznej wzbogacając go od 80 o wydawnictwa różnych nurtów harcerstwa.
Była członkiem-założycielem NSZZ "Solidarność" w DBP-Błuty, wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej. W 81 weszła w skład Łódzkiej Międzybibliotecznej Komisji "NSZZ "S" zrzeszającej biblioteki publiczne i naukowe. Przygotowywała swoja bibliotekę na siedzibę strajku okupacyjnego bibliotekarzy łódzkich zaplanowanego na dzień 14.grudnia 81
Kolportowała wydawnictwa drugiego obiegu otrzymywane bezpośrednio do Hanny Urbańskiej, Aliny Kowalewskiej i Urszuli Martel. Przekazywała je swojemu ojcu Edwardowi Rafalskiemu, który prowadził dalszy kolportaż oraz zaufanym czytelnikom.W latach 80-89, a także wcześniej i obecnie pomaga w wyborze książek pomocnych w organizowaniu uroczystości harcerskich - świąt patriotycznych, wystaw, zjazdów.
Od 1970 roku do dziś pracuje w Dzielnicowej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty, kierując Filią nr 21.
Źródła: ankieta (ik)