Andrzej Terlecki  
ur. 2. 11. 1952 roku w Łodzi ; mgr filologii polskiej (UŁ).
Współpracownik ROPCiO, członek KPN. W NSZZ "Solidarność" pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Kom. Zakł. Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej.
Wychowany w rodzinie o tradycjach niepodległościowych sięgających Powstania Listopadowego.
Sygnatariusz apelu Komitetu Obrony Robotników po śmierci Stanisława Pyjasa (1977). Zawieszony w prawach studenta tuż przed magisterium.
W latach 1977-1980 dziennikarz terenowego wydania "Życia Warszawy" w Częstochowie. Równocześnie współpracował z nielegalnym kwartalnikiem
społ.- polit. ROPCiO - "Aspekt".
W okresie legalnej "Solidarności" sekretarz redakcji pisma związkowego "Solidarność Ziemi Łódzkiej". Autor i współautor artykułów o tematyce historycznej (sygn. A.R.). Współpraca autorska m.in. ze Stefanem Niesiołowskim.
Internowany 13.XII. 1981 - 9.VII.1982. Przebywał w więzieniu w Sieradzu
(gazeta internowanych) i Łowiczu (poczta internowanych).
Po internowaniu organizator podziemnej pracy wydawniczej.
W r. 1982 publikował w pismach: "Nie", "Bez dyktatu" (pseud. Grzegorz).
W r. 1983 pisał i redagował "Solidarność Łódzką". Kolportował m.in. Biuletyn Łódzki.
Kilkakrotnie przesłuchiwany i nakłaniany do ujawnienia się.
Dzięki własnej działalności gospodarczej od 1986 r. sponsor i wydawca kwartalnika społ.-polit. KPN "Droga", książek oraz druków ulotnych "Solidarności" i KPN.
W okresie działalności opozycyjnej współpracował m.in. z A. Ostoją-Owsianym, A. Mazurem, Z. Natkańskim, T. Karskim, H. Garusińskim, L. i M. Woźniakami, M. Chwalewskim , M. Jaszczurą.
Po wyborach 1989 r.: radny m. Łodzi - przewodniczący Komisji Kultury RM i przewodniczący Sejmiku Samorządu woj. łódzkiego (1990); poseł na Sejm RP (1991 -1993).
1994 -1996 - bezrobotny - organizator stowarzyszeń bezrobotnych, od 1996 r. - restaurator.
Obecnie przewodniczy Związkowi Stowarzyszeń Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Bezrobotnych. Członek SWS.
Od roku 2002 organizuje, przyrządza i wydaje bezpłatne posiłki dla około 100 łódzkich bezrobotnych i bezdomnych.
Zmarł 24 lipca 2012 r.
Źródła: ankieta (bs), W.Domagalski "Biuletyn Łódzki", "Kartki Trautmana"