Konrad Tatarowski
ur. w 1948. w Łodzi, dr Filologii Polskiej (absolwent U.Ł.)
Brał udział w strajkach studenckich i manifestacjach w 1968 roku. Zimą 1971 roku pierwsza rewizja w domu i przesłuchanie w związku z przechowywaniem materiałów organizacji RUCH. Sygnatariusz wielu petycji (czasem współautor) m.in. listu w sprawie zmian w konstytucji, petycji w sprawie braci Kowalczyków, petycji o powołanie Komisji Poselskiej celem przeprowadzenia dochodzeń w sprawie wydarzeń w Radomiu i Ursusie, oświadczenia osób objętych akcją represyjną w Łodzi w związku z "eksplozją materiałów wybuchowych" w Nowej Hucie - maj 1979.
Prowadził punkt konsultacyjny dla wyrzuconych z pracy oraz udzielał im pomocy finansowej po oszacowaniu strat na skutek utraty pracy w latach 1976 i 1977. Współpracował z "Kroniką Łódzką" - łódzkim dodatkiem do "Biuletynu Informacyjnego" (redagował materiały do jednego z trzech numerów), pismo przestało się ukazywać) w 1977 roku. Kolportował prasę i literaturę niezależną oraz magazynował ją w domu (20-50 sztuk każdego tytułu) od 1976. Współpracował z KSS KOR od 1977 roku. Współorganizował akcje ulotkowe, np. z okazji rocznicy Katynia lub wyborów do Sejmu PRL.
Współzałożyciel NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie Łódzkim. W czasie pierwszych strajków studenckich wiosną 1981 roku przez pierwsze cztery dni prowadził rozmowy jako przedstawiciel studentów i pozostał doradcą strony studenckiej, będąc asystentem polonistyki. Współpracował z dwutygodnikiem "Poglądy" przy regionie Solidarności w Łodzi w 1981 roku.
Inwigilowany, zatrzymywany na 48 godz., wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje w domu, obserwacja, groźby, żona pozbawiona możliwości prowadzenia wycieczek zagranicznych, co było źródłem jej zarobków. Internowany między 13.12.1981 do 16.10.1982. (w Łęczycy, Łowiczu i Kwidzyniu).
12.04.1983 roku wyemigrował z rodziną z paszportem w jedną stronę (1,5 roku w USA, 11 lat w Niemczech). W latach 1984-94 w Radiu Wolna Europa. Od 1985 roku publikował w prasie podziemnej teksty dostarczane z emigracji - w "Kursie", "Wezwaniu", "Kulturze Niezależnej" (wiersze), "Obecności" (Wrocław), ukazały się także w drugim obiegu przedruki jego tekstów z prasy emigracyjnej, gdzie współpracował z "Nowym Dziennikiem" (Nowy Jork), "Poglądem" i "Przekazami" (Berlin Zachodni), "Kulturą", "Kontaktem" i "Zeszytami Literackimi" (Paryż), "Exodusem" (Monachium); przedruki jego audycji z RWE ukazywały się w "Orle Białym". Autor książek: "Światło w ciemności" (Nowa 1992), "Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa" (Universitas 2005).
Od 1994 roku pracuje na Uniwersytecie Łódzkim.
Źródła: ankieta (zkm), "Dokumenty KOR i KSS ,KOR'", R.Kowalczyk "Studenci '81"