Barbara Tatarowska
ur. w 1946 w Łodzi, historyk, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.
Osoba wspierająca KOR "; pomagała przy druku "Robotnika", w latach76- 81 kolportowała w kręgu znajomych bezdebitowe książki i publikacje wyd. "Nowa". W latach 78- 81 przechowywała u"bibułę" w domu. Pod koniec lat 70-tych uczestniczyła w akcjach kursów naukowych w ramach TKN, oraz w niezależnych strukturach opozycyjnych, związanych z oświatą. Członek NSZZ "Solidarność" od 80. W latach 80- 81 składała "Biuletyn Informacyjny AS".
W stanie wojennym brała udział w akcjach organizowanych w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych (przez ojca Stefana Miecznikowskiego).
Podczas rewizji miała skonfiskowaną maszynę do pisania, literaturę emigracyjną, literaturę drugiego obiegu i bibułę. Inwigilowana (76- 82), w 77 zakaz pilotażu wycieczek zagranicznych. Po internowaniu męża przesłuchana przez SB.
W 83 wraz z mężem wyemigrowała (początkowo do USA, później do Monachium, gdzie mąż, Konrad pracował w RWE). W Monachium organizowała szkółkę przykościelną przy polskiej parafii (nauczała historii).
Źródła: ankieta (dt)