Marcel Szytenchelm
aktor, reżyser, instruktor teatralny, animator kultury.
Od wczesnych lat 70. do stanu wojennego był szefem zespołu teatralnego "Węzeł" w kościele św. Teresy. Od 80 do stanu wojennego prowadził "Kabaret Kolejarza" pod patronatem "Solidarności", w którym był także autorem tekstów. Wielokrotnie straszony przez członków POP PZPR, że może z powodów repertuarowych stracić pracę. W 82 po wystawieniu "Wyroku" i "Nowego Wyzwolenia" w II LO w Łodzi dostał zakaz pracy z młodzieżą.
Od 82 do chwili obecnej prowadzi w Widzewskich Domach Kultury Studio Teatralne "Słup".
Źródła: ankieta (am)