Dorota Sikorska
ur. 1927 r.
Działała od sierpnia 80'. Należała do zakładowej "Solidarności" - zakłady gastronomiczne w Łodzi.
Kolportowała "Biuletyn Łódzki" i inną bibułę, w bloku i w zakładzie. W stanie wojennym robiła paczki dla internowanych razem z Władysławą Zbrońską.
W stanie wojennym przez dwa tyg. ukrywała w mieszkaniu Jerzego Dłużniewskiego.
Nie represjonowana.
Obecnie emeryt.
Źródła: wywiad (gd)