Mirosław Szwarc
W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. Wraz ze Sławomirem Pietrzakiem, Andrzejem Olejniczakiem i innymi odbierał wydawnictwa od swojego ojca Krzysztofa Szwarca. Prowadził regularną dystrybucję "Solidarności Walczącej", "Szańca" i "Biuletynu Łódzkiego" oraz wydawnictw KPN. Sprzedaż prowadził m.in. w Łódzkim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego przy Al. Kościuszki.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł., Krzysztof Szwarc.