Krzysztof Szwarc
W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych organizują własną sieć dystrybucji. Współpracował ze Sławomirem Pietrzakiem, Krzysztofem Niedzielskim, Andrzejem Olejniczakiem i Mirosławem Szwarcem, którym przekazywał od kilkudziesięciu do 200 egzemplarzy prasy podziemnej. W 1982 r. za pośrednictwem Klemensa Zbrońskiego, a po jego aresztowaniu Władysławy Zbrońskiej i Waldemara Omiecińskiego nawiązał kontakt z redakcją "Solidarności Walczącej", a następnie "Biuletynu Łódzkiego".
Źródła: wywiad (wd), inf. wł., rel. Krzysztofa Szwarca.