Halina Szpigiel  
ur. w 1929 w Strykowie,
wykształcenie średnie, urzędniczka na UŁ.
W 80 wstąpiła do "Solidarności" (związana ze środowiskiem uniwersyteckim i "S" Nauczycielską).
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w produkcję "Biuletynu UŁ": organizowała papier, przepisywała teksty, przygotowywała matryce, drukowała. W jej mieszkaniu mieściła się jedna z drukarń Biuletynu UŁ, innych pism oraz ulotek.
Brała udział w manifestacjach patriotycznych pod kościołem św. Krzyża (palenie świeczek). Zbierała składki związkowe.
Współpracownicy: Zbigniew Głuszczak, Bogna Maurer, Barbara Pajkert-Skurska, Kazimiera Kołodziejczyk, Emilia Staniszewska, Jolanta Bagrowska.
Zm. 17.07.2015 r.
Źródła: ankieta (bs)