Jadwiga Szpetmańska
ur. w 1939 roku w Łodzi, ukończyła studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej.
W Łodzi działała w Duszpasterstwie Akademickim. Po 76 uczestniczyła w spotkaniach "Latającego Uniwersytetu" przy kościele Jezuitów. Przepisywała i rozprowadzała pisma KOR-u, m.in. "Zapis", "Puls" i "Biuletyn Informacyjny", pismo dla rolników "Gospodarz" (w Smardzewie).
Od wrześniu 80 przewodnicząca Komitetu Założycielskiego "Solidarności Nauczycieli", udział w strajku nauczycieli w Gdańsku (uczestniczyła w zebraniu młodzieży szkół średnich i pośredniczyła w rozmowach z ówczesnym Ministrem Oświaty). Udział w spotkaniach młodzieży w Łodzi, m.in. z Brzozowskim i Lasocińskim. Działała w "Patronacie" - towarzystwie opieki nad więźniami.
W stanie wojennym uczestniczyła w pomocy internowanym i ich rodzinom. Inwigilowana i w latach 81- 83 wielokrotnie przesłuchiwana, również w szkole. Niepokojona telefonami w nocy, nękana rozpuszczaną plotką o współpracy z SB, straszona nieprzyjemnościami w stosunku do rodziny, m.in. córki.
Źródła: ankieta (am), W.Domagalski "Kartki Trautmana"