Grażyna Siewiera
ur. w 1952r. w Łodzi, ukończyła matematykę na Uniwersytecie Łodzkim i studia podyplomowe na Wydz. Socjologicznym UŁ.
Działalność opozycyjną rozpoczęła po strajkach robotniczych 80 roku. Przechowywała i kolportowała nielegalną prasę i pisma Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej.
W stanie wojennym działała w Ośrodku Pomocy Internowanym przy kościele ojców jezuitów, jej rodzina blisko współpracowała z ks. Stefanem Miecznikowskim. Brała udział we wszystkich pracach ośrodka, pomagała rodzinom internowanych, wraz z ojcem, Józefem Siewierą, towarzyszyła ojcu Miecznikowskiemu w wyjazdach od ośrodków internowania, współorganizowała prelekcje, wykłady i konferencje (m.in. Kolokwium Narodów, spotkania środowe). Spisywała z nagrań wykłady ze spotkań środowisk Twórczych. Przygotowała kilka montaży literackich z okazji rocznicy sierpnia.(wykorzystane przez Grzegorza Królikiewicza).
Od 86/87 redagowała na podstawie tekstów Grzegorza Palki, Seweryna Jaworskiego, Jerzego Kropiwnickiego, Antoniego Macierewicza, Andrzeja Gwiazdy, Mariana Jurczyka i innych - "Materiały Grupy Roboczej".
W 1986 r. dzięki ks. prałatowi Czosnkowskiemu uruchomiła w kościele św. Antoniego Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Organizowała w nim prelekcje i wykłady. Przez kilka lat przygotowywała Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
Inwigilowana (radiowóz towarzyszył jej gdy jechała tramwajem, potem milicjant szedł za nią czekał przed sklepem itp.). Śledzono także samochód pp. Siewierów, przebijano opony,, podcinano linki hamulcowe, odwlekano możliwość zakupu nowej karoserii. Straszono śmiercią ojca; telefony z pogróżkami, przerywanie rozmów. Przesłuchiwana raz, prawdopodobnie w sprawie pobitego przez milicję pod kościołem Ryszarda Mroza.
Po roku 1990 napisała "Wspomnienia o Grzegorzu Palce" m.in. dla tygodnika "Niedziela".
Obecnie pracuje w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta.
Źródła: ankieta (am), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ"