Wojciech Szostak
kierowca, syn płk.Józefa Szostaka, "Filipa", jednego z dowódców AK w Powstaniu Warszawskim. Współpracownik ROPCiO, udzielał miejsca na druk w rodzinnym domu w Rudzie Pabianickiej. Kolportował prasę ROPCiO i KPN z którym się związał od powstania tej partii. Angażował się wielokrotnie jako kierowca Leszka Moczulskiego. Po wpadce "centralnej drukarni" KPN zorganizował druk "Drogi" w Łodzi korzystając wówczas i po aresztowaniu L.Moczulskiego (ulotki w jego obronie) we wrześniu 1980 z pomocy poligrafii korowskiej w Łodzi.
Zatrzymany 13 grudnia'80 i przetrzymywany w komendzie MO na Polesiu podpisał zapewne zobowiązanie do współpracy, a nie"lojala".
Później wraz z rodziną na emigracji w Londynie. Obecnie mieszka w Niemczech. W latach 1977- 79 współpracował wielokrotnie z Krzysztofem Woźniakiem związanym z kręgami harcerskimi i łódzkim KORem.
Źródła: wywiad (bsz)