Wojciech Szendzikowski
ur. w 1955 roku w Łodzi, lekarz absolwent AM w Łodzi. W latach 1985 - 2002 pracował w szpitalu im. Pirogowa.
Współpracownik KOR (od 78) i "Solidarności", członek NZS.
Przez kilka miesięcy wraz z J. Śreniowskim i W. Hemplem drukował u siebie w domu wydawnictwa książkowe, m.in. "Antologię współczesnej satyry polskiej", zajmował się magazynowaniem drukowanych gdzie indziej materiałów i przechowywaniem bibuły. Udzielał pomocy medycznej ludziom kierowanym do niego przez Śreniowskiego lub Hempla. W czasie strajku studenckiego w 81, wraz z kolegą, sprawował opiekę medyczną nad strajkującymi na Wydz. Filologii Polskiej. W 83, mimo odgórnego nakazu, odmówił wstąpienia do OPZZ. Pod koniec lat 80. reaktywował "Solidarność" w szpitalu im. Pirogowa. Do roku 89 był współorganizatorem marszów służby zdrowia.
Kilkukrotnie dostał odmowę wydania paszportu
W 89 roku aktywnie uczestniczył w wyborach z ramienia Komitetu Obywatelskiego.
Obecnie pracuje w oddziale ratunkowym z izbą przyjęć w szpitalu im. Barlickiego.
Źródła: ankieta (am)