Zenon Szendo
ur. w 1941 w Wilnie, absolwent Studium Ekonomiczno-Prawnego.
Członek "Solidarności", wpółpracował z Wydziałem Interwencji Zarządu Regionu dostarczając informacje na temat nadużyć w przemyśle lekkim.
W 81 związał się z Konfederacją Polski Niepodległej. Po wprowadzeniu stanu wojennego utworzył Tymczasową Radę Pomocy i Obrony "Solidarności" (TROPS) - prowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz osób represjonowanych, a zebrane środki przekazywał o. Stefanowi Miecznikowskiemu. W 82 współpracował z pismami "Przedwiośnie" i "Zawsze Solidarni" oraz organizował sieć kolportażu. Zajmował się techniczną organizacją druku, dostarczał m.in. papier i inne materiały poligraficzne. Po kilku miesiącach w dalej działał w KPN, zajmując się organizacją ogólnopolskiej sieci kolportażu KPN. Organizował stała wymianę wydawnictw ze Szczecinem, Wrocławiem, Katowicami i Warszawą. W Łodzi współpracował m.in. z Andrzejem i Martą Herburtami i Aleksandrą Więckiewicz.
8 sierpnia 1982 r. został aresztowany. Do kwietnia 1983 r. przebywał w areszcie śledczym, a następnie został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Po wyjściu z więzienia stracił pracę i był zatrudniony w zakładzie krawieckim swojej żony. Wielokrotnie przesłuchiwany przez SB. Obecnie na emeryturze.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Biuletyn Łodzki"