Paweł Szemraj  
ur. w 1952 roku w Łodzi, ukończył Psychiatrię w łódzkiej Akademii Medycznej.
Kolportował nielegalne wydawnictwa. Przetrzymywał w szpitalu ludzi ¶ledzonych i nękanych przez SB oraz załatwiał zwolnienie z wojska. Ułatwiał kontakty między różnymi osobami i organizacjami, m.in. pomagał Jackowi Bierezinowi. Był uczniem A. Bukowczyka.
Zmarł 5 listopada 2009 r.
¬ródła: wywiad (am)