Joanna Szczęsna
ur. w 1949 r. w Łodzi, absolwentka KUL-u, dziennikarka i publicystka; syn Błażej ur. w 1989 w Warszawie.
Brała aktywny udział w strajku na Uniwersytecie Łódzkim w 1968 r., następnie w tajnej organizacji "Ruch"; aresztowania latem 1970 r. (na 9 miesięcy), skazana na 1,5 roku z zawieszeniem i niedługo potem usunięta z polonistyki na U.Ł.
Uczestniczka akcji: petycyjnej w sprawie braci Kowalczyków i protestacyjnej przeciwko zmianom w Konstytucji. Od 84 roku przebywała głównie w Warszawie (kolegium za mieszkanie bez meldowania). W 1977 usunięta po dwuletniej pracy w Rozgłośni Harcerskiej Polskiego Radia za współpracę z KOR-em: pomoc przy Biuletynie Informacyjnym (m.in. przygotowywanie matryc), współpraca z wyd. "Nowa', kolportaż (książek, pism i druków pozacenzuralnych).
Po sierpniu 80 r. pracowała w solidarnościowej agencji informacyjnej AS, a w stanie wojennym z ukazującym się dalej Tygodnikiem "Mazowsze". Uciekła przed internowaniem (internowano matkę, Jadwigę Szczęsną) i ukrywała się do czasu aresztowania na cztery miesiące w lipcu 82 r. (podejrzana w śledztwie w sprawie Radia "Solidarność").
Współpracowała także z podziemną Regionalną Komisja Wykonawczą (RKW Mazowsze): pomoc, organizowanie mieszkań dla współpracowników RKW i Tygodnika "Mazowsze" (również kolportaż).
W Łodzi bywała często na spotkaniach u Bierezinów, Sułkowskich i Jaskułów, na wykładach Niezależnego Klubu Dyskusyjnego; w Warszawie - u Kuroniów, w Salonie Walendowskich.
Zawsze mogła liczyć na pomoc matki (m.in. w czasie, gdy się ukrywała, opieka nad urodzonym w 1979 r. synem) oraz brata, Huberta Chlebowskiego.
Inwigilowana, wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, liczne rewizje i konfiskaty książek, bibuły, notesów, rękopisów, pozbawienie możliwości wyjazdów za granice i do "demoludów". Stwierdzony podsłuch w mieszkaniu łódzkim, przy ul. Zawiszy Czarnego 7 m. 8 (materiały IPN dotyczące matki). W 1976 roku próba zwerbowania przez SB.
Obecnie dziennikarka i publicystka "Gazety Wyborczej".
Źródła: ankieta (esb), J.J.Lipski "KOR", "Dokumenty KOR i KSS ,KOR'", "Opozycja w PRL (słownik biograficzny KARTY), inf. wł.